متن و عکس های زیبا

عشق یعنی این که بدونی نمیشه ولی نتونی ترکش کنی