متن و عکس های زیبا

 

خداوند لبخند زد و
دختر آفریده شد!
روز دخترای گل مبارک!